ΜΗΝΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.
ΜΗΝΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε. 
Λ. ΝΙΚΗΣ 41 ΕΔΕΣΣΑ
Τ.Κ. 58200 ΕΔΕΣΣΑ
ΑΦΜ: 999833133 ΔΟΥ: ΕΔΕΣΣΑΣ
ΤΗΛ. 2381083150 FAX. 2381083126

Ανάρτηση ισολογισμών

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ Α.Ε
ΜΕ ΤHΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «ΜΗΝΟΣ Α.Β.Ε.Τ.Ε.


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 
( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)

Produced by Patsis WEB LTD ©2014